ΕΠΑΛ

Α' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2
Μαθηματικά
4
B' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
4
Μάθημα Ειδικότητας 1
2
Μάθημα Ειδικότητας 2
4
Νέα Ελληνική Γλώσσα
2
Γ' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
4
Νέα Ελληνική Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Μάθημα Ειδικότητας 1
2
Μάθημα Ειδικότητας 2
2