ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία
3
Έκθεση Έκφραση
2
Άλγεβρα- Γεωμετρία
4
Φυσική
2
Χημεία
1
Β’ Λυκείου Θετική – Τεχνολογική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Άλγεβρα Γ.Π.
2
Φυσική Γ.Π.
1
Χημεία Γ.Π.
1
Μαθηματικά
3
Φυσική
2
Χημεία
1
Έκφραση Έκθεση
2
Β’ Λυκείου Θετική Επιστήμες Υγείας
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Άλγεβρα Γ.Π.
2
Φυσική Γ.Π.
1
Χημεία Γ.Π.
1
Φυσική Προσ.
2
Χημεία Προσ.
1
Βιολογία Προσ.
1
Έκφραση Έκθεση
2
Β’ Λυκείου Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Γ.Π.
2
Μαθηματικά Προσ.
3
Α.Ε.Π.Π
1
Α.Ο.Θ
1
Έκφραση Έκθεση
2
Β’ Λυκείου Θεωρητική Κατεύθυνση
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά Γ.Π.
2
Αρχαία Ελληνικά
4
Λατινικά
1
Ιστορία Προσ.
1
Έκφραση Έκθεση
2
Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία Ελληνικά
5
Έκθεση Έκφραση
2
Ιστορία
2
Λατινικά
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΩΡΕΣ
Βιολογία (γενικής παιδείας)
1
Γ’ Λυκείου Επιστήμες Υγείας (3ο Πεδίο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Φυσική
3
Χημεία
3
Βιολογία
3
Έκθεση Έκφραση
2
Γ’ Λυκείου Θετικών- Τεχνολογικών Σπουδών (2ο Πεδίο)
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
5
Φυσική
3
Χημεία
3
Έκθεση Έκφραση
2
Γ’ Λυκείου Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
4
Α.Ε.Π.Π.
2
Α.Ο.Θ.
2
Έκθεση Έκφραση
2
ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΩΡΕΣ
Βιολογία (Γ. Π.)
1