ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

A’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία
2
Γλώσσα
2
Μαθηματικά
2
Β’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία
2
Γλώσσα
2
Μαθηματικά
2
Φυσική
1
Γ’ Γυμνασίου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Αρχαία
2
Γλώσσα
2
Μαθηματικά
2
Φυσική
1