Ανακοίνωση Φροντιστηρίου Πυξίδα

31/07/2020Ανακοίνωση Φροντιστηρίου Πυξίδα

Το φροντιστήριο με την πρόσφατη υγειονομική κρίση λειτουργεί και με μαθήματα εξ αποστάσεως για την ασφάλεια των μαθητών. Η ποιότητα εκπαίδευσης που προσφέρεται παραμένει σε υψηλά επίπεδα χάρη στον τεχνολογικό μας εξοπλισμό και τις επαγγελματικές πλατφόρμες που χρησιμοποιούμε για τη φιλοξενία ηλεκτρονικών τάξεων με απόλυτο σεβασμό στην ιδιωτικότητα των μαθητών. 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση καλύπτει:

  • Οπτικοακουστική επαφή του μαθητή τόσο με τους συμμαθητές του και με τον καθηγητή όσο και με τον πίνακα
  • Αλληλεπίδραση μαθητών και μαθητών-καθηγητή
  • Διαδραστικότητα: οι μαθητές έχουν πρόσβαση στον πίνακα και μπορούν να γράφουν
  • Γραπτές εργασίες
  • Διαγωνίσματα με επιτήρηση
  • Ενημέρωση των γονέων για την πορεία των παιδιών τους και πρόσβαση στο portfolio τους
  • Πρόσβαση σε εκπαιδευτική πλατφόρμα για επιπλέον εξάσκηση
  • Καταγραφή των συσκέψεων όταν απαιτείται ώστε οι μαθητές κάθε τμήματος να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα σε άλλο χρόνο από αυτόν του προγράμματός τους
Η επικοινωνία ορίζεται με τηλεφωνικό ραντεβού στα τηλέφωνα του φροντιστηρίου.

Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!