ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός του είναι να προσφέρει:

Στους μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου:

  • την αναγκαία υποστήριξη ώστε να προετοιμαστούν για την επόμενη σχολική μέρα
  • καθοδήγηση ώστε να μάθουν να διαβάζουν με το σωστό τρόπο
  • το αναγκαίο γνωστικό υπόβαθρο ώστε να μην έχουν ελλείψεις στις επόμενες τάξεις και να αποκτήσουν γερές βάσεις

Στους μαθητές του Λυκείου:

  • κάλυψη των κενών τους
  • προετοιμασία για το σχολικό πρόγραμμα της επόμενης ημέρας
  • φύλλα εργασίας για εβδομαδιαία αξιολόγηση του βαθμού κατανόησης της νέας ύλης
  • καθοδήγηση για σωστή προετοιμασία για τις πανελλήνιες εξετάσεις με τη δημιουργία ατομικών προγραμμάτων μελέτης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες κάθε μαθητής
  • υποστήριξη για την αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου τους στο έπακρο και δημιουργικά, απαλλάσσοντάς τους από το άγχος.