Πανελλήνιες εξετάσεις 2019

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Νεοελληνική Γλώσσα
Ο.Π ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ο.Π ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μαθηματικά
Ο.Π ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡ/ΚΗΣ
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
ΕΠΑΛ
Νέα Ελληνικά
Μαθηματικά