ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Μαθηματικά
3
Γλώσσα
2