Α' Λυκείου

Θερινό Πρόγραμμα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
1
Άλγεβρα
1
Φυσική
1
Αρχαία
1
Χειμερινό Πρόγραμμα - Βασικό Πακέτο
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Άλγεβρα
3
Φυσική
2
Χειμερινό Πρόγραμμα - Προαιρετικά
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Χημεία
2
Αρχαία
3
Γεωμετρία
1