Β' Λυκείου

Θερινό Πρόγραμμα - Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Αρχαία
5
Θερινό Πρόγραμμα - Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Μαθηματικά Ο.Π.
3
Φυσική
1
Χημεία
1
Θερινό Πρόγραμμα - Οικονομικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Μαθηματικά
3
Χειμερινό Πρόγραμμα - Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Αρχαία
5
Ιστορία
1
Λατινικά
1
Χειμερινό Πρόγραμμα - Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Άλγεβρα
2
Μαθηματικά Ο.Π.
2
Βιολογία
1
Φυσική
3
Χημεία
2
Χειμερινό Πρόγραμμα - Οικονομικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Μαθηματικά
2
Πληροφορική
1
Οικονομία
1