ΕΠΑΛ

Α' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Άλγεβρα
2
B' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Άλγεβρα
2
Μάθημα Ειδικότητας Ι Γ’ Λυκείου
1
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ Γ’ Λυκείου
1
Γ' Λυκείου
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Μαθηματικά
3
Μάθημα Ειδικότητας Ι
2
Μάθημα Ειδικότητας ΙΙ
2