Γ' Λυκείου

Θερινό και Χειμερινό Πρόγραμμα - Ανθρωπιστικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Αρχαία
6
Ιστορία
2
Κοινωνιολογία
2
Θερινό και Χειμερινό Πρόγραμμα - Θετικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
2
Μαθηματικά Ο.Π.
5
Βιολογία
3
Φυσική
4
Χημεία
3
Θερινό και Χειμερινό Πρόγραμμα - Οικονομικές Σπουδές
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΩΡΕΣ
Γλώσσα-Λογοτεχνία
3
Μαθηματικά
5
Πληροφορική
2
Οικονομία
3