ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Μετά από πολυετή εμπειρία στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο Ευθύνης, Παιδείας και Γνώσης, όπου θα μπορούμε να προσφέρουμε τις εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες στους μαθητές μας.

Στόχος μας είναι η παροχή μιας παιδείας υψηλού επιπέδου από κατάλληλο εκπαιδευτικό προσωπικό, σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους και με την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.

Οι τεχνολογίες αιχμής με τις οποίες είναι εξοπλισμένο το φροντιστήριο καθώς και η εμπειρία μας στη χρήση τους μας δίνει τη δυνατότητα να καλλιεργούμε ελκυστικούς τρόπους μάθησης, που εμπλέκουν το μαθητή ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όπλο μας είναι η σκληρή και αδιάλειπτη δουλειά και ανταμοιβή μας η επιτυχίες των μαθητών μας.


Πλακέτα Επιβράβευσης