ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

Κάθε μαθητής του φροντιστηρίου αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα...

γι΄ αυτό με τη δυνατότητα που μας παρέχει ο σύγχρονος τεχνολογικός μας εξοπλισμός:

  • εφαρμόζεται εξατομικευμένη διδασκαλία που στοχεύει στην αξιοποίηση των χαρακτηριστικών κάθε μαθητή για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του
  • οργανώνεται η μελέτη των μαθητών ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του Λυκείου με ατομικά προγράμματα μελέτης προσαρμοσμένα στις ανάγκες καθενός χωριστά
  • υπάρχει στενή συνεργασία με τους γονείς για την καλύτερη καθοδήγηση των παιδιών τους