Κανονισμός

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  • Το φροντιστήριο ενημερώνει τους γονείς σε περίπτωση απουσίας. Υποχρέωση των μαθητών είναι η ανελλιπής παρακολούθηση των μαθημάτων.
  • Τα διαγωνίσματα και τα φύλλα εργασίας γίνονται εκτός διδακτικών ωρών και είναι υποχρεωτικά.
  • Τα μαθήματα ξεκινούν τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου και διαρκούν όσο και το σχολικό έτος συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου.
  • Τμήματα μπορούν να δημιουργηθούν και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.
  • Το φροντιστήριο παραμένει κλειστό στις επίσημες σχολικές αργίες. Στις γιορτές των Χριστουγέννων κλείνει για δέκα ημέρες, ενώ στις γιορτές του Πάσχα κλείνει περίπου έξι ημέρες.
  • Η διάρκεια της διδακτικής ώρας είναι 50 λεπτά.
  • Τα τμήματα είναι 6-μελή και οι ώρες διδασκαλίας καθορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών κάθε τάξης.
  • Στο φροντιστήριο λειτουργούν και τμήματα 3-μελή ή παραδίδονται και ιδιαίτερα μαθήματα κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων.
  • Οι μαθητές συμπληρώνουν μια αίτηση εγγραφής την οποία πρέπει να παραδώσουν υπογεγραμμένη από το γονέα μαζί με τον έλεγχο επίδοσης τη προηγούμενης τάξης.
  • Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν όλο το πακέτο των μαθημάτων ή κάποια από αυτά.