ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ελένη Χολέβα: Φιλόλογος

Αθανασία Γεωργακοπούλου: Φυσικός

Μαρία Γκιοτσαλίτη: Φυσικός - Μαθηματικός 

Ελένη Τζιοβάνη: Οικονομολόγος

Αντώνης Χατζηαποστόλου: Χημικός

Ιωάννα Καστάνη: Βιολόγος

Ελευθέριος Παπανικολάου: Μαθηματικός